Çözüm satmak…

Şirketlerin en temel başarı göstergeleri arasında müşteri adedi artışı ve yaratılan yeni iş hacmi gibi faktörler yer almaktadır. Bu açıdan şirketler satış ve pazarlama aktivitelerine önem vermektedirler. Satış temel teknikleri tüm şirketlerde aynı kalsa da şirketlerin sektörü ve ürün ve hizmetlerinin tabiatı satış faaliyetlerine şekil vermektedir. Kutu veya paket satan şirketlerle, ihtiyaca yönelik çözüm satan şirketlerin satış faaliyetleri önemli […]